Kundereisen

Kundereisen er en tjeneste fra L&F CG som engasjerer eiendomsmegler foretaks nåværende og fremtidige ønskede boligselgere inn i en kundereise. En kundereise som skal lede til eiendomsmeglerforetaket er foretrukket på befaring for salg av deltakerens egen eiendom samt anbefalinger av eiendomsmeglertjenester til deltakerens private nettverk.

L&F CG sin kundereise sikrer eiendomsmeglerforetaket en sikker, god og forutsigbar tilgang på potensielle salgsoppdrag. En tilgang på salgsoppdrag som kan justeres opp og ned basert på foretakets behov”

Steg 1

Avtale

Etter at kontrakten er signert, samler vi inn nødvendig informasjon om foretaket, eiendomsmeglerne og ulike rutiner for kommunikasjon. Når den nødvendige informasjonen er samlet inn lager vi brukere for alle i foretaket på våre digitale opplæringsplattform.

Steg 1
Steg 2

Marketing hub

Er å sette opp en “marketing hub” for foretaket. Vi lager i dag foretakets kommunikasjonshub i WordPress. Her setter vi opp foretakets kunde, interessent, område og andre relevante databaser. Databasene bygges i et CDP system og et markedsføringssystem. CDP og markedsføring systemet har ulike automatiserte integrasjoner med business manager, mailing tjenester, kalender tjeneste og video tjenester. Markedshuben er klargjort for integrasjon med alle kjente kommunikasjonsteknologier samt at det kan settes to veis automasjoner med eksisterende CRM, CMS, CSS eller lignende systemer samt digitale plattformer.

Steg 2
Steg 3

Lineær kundereise

Vi lager en lineær kundereise for foretakets eksisterende nettverk. En lineær kundereise er 12 historier over et år som oppfattes verdifull og bidrar til at foretakets nettverket forblir en del av foretakets kundegruppe og ambassadører. Vi lager en omnichannel kundereise som engasjerer alle som hører til i foretakets segment, inn i foretakets lineære kundereise. En omnichannel kundereise er kampanjer på tvers av ulike digitale kanaler og plattformer, satt opp eksplisitt for å engasjere foretakets segment inn i den verdiskapende lineære kundereisen

Steg 3
Steg 4

Systemer

Vi setter opp å klargjør systemer og brukere for eiendomsmeglerne. Vi setter opp brukere i alle systemene som er integrert med markeds huben. Her er det viktig å huske at markedshuben er utgangspunktet for alle kampanjene, alle lineære kundereiser og da også alt innkommende engasjement. Engasjementene er satt opp ulike automasjoner som deretter trigger pre definerte arbeidsoppgaver fra eiendomsmeglerne. Arbeidsoppgavene er alltid kundekontakt.

Steg 4
Steg 5

Oppstart

Oppstarts event. Vi samler alle eiendomsmeglerne i foretaket, setter i gang alle kampanjer, demonstrerer alle automasjoner og avklarer alle problemstillinger. Kundereisen er 99% automatisert den siste prosenten handler om kundeaktivitet. Vi viser hva som skjer, hvorfor det skjer og hva dere skal forvente. Her får alle tilgang på sine digitale opplærings profiler også. På den digitale opplæringsplattformen finner meglerne oppskrifter for effektiv bruk og for alle systemer vi benytter.

Steg 5
Steg 6

Justering

Her justerer vi kampanjer, budskap og plattformer. Vi møtes en gang i måneden og går over hvor mange salgs befaringer som har kommet fra nettverket og hvor mange salgs befaringer som er anbefalt fra nettverket samt hvor mange nye mennesker som har blitt en del av nettverket. Nettverket er her, foretakets kundenettverk. Da kan vi se om vi skal øker eller redusere innsatsen.

Steg 6

Systemoversikt for kundereisen

  • WordPress
  • Techflow 
  • Mailchimp
  • Meta Business Manager 
  • Google Analytics 
  • Google Min Bedrift 

Ekstra

Tjenestene kundereisen er utviklet i sin helhet av L&F CG og tilbys ikke fra andre tjenesteleverandører. Den teoretiske bakgrunnen for kundereisen er fra fagene innenfor forbrukeratferd, behavioral economics, markedsføring, psykologi, sosiologi og samfunnsøkonomi. Testing og ferdigstilling av tjenesten er gjort sammen med ulike eiendomsmeglerforetak stor Oslo.

Vi kan inkludere alle kjente digitale plattformer i omnichannel kundereisen. Vi kan også inkludere analog data i kundereisen. Slik som, men ikke begrenset til, stands, walk inns eller telefon. For øvrig bytter vi systemer og teknologi hver gang noe nytt og bedre dukker opp. 

“Tjenesten kundereisen fra L&F CG vil over tid ha en vesentlig reduksjon av CPA, cost per acquisition/kostnad pr befaring, for eiendomsmeglerforetaket.”    

Scroll to Top