Keynote

Keynote for foretak og seminarer

I keynote for foretak og seminarer analyserer vi foretaket eller temaet for seminaret og ser hvilke uforløste markedspotensialer som finnes. Så lager vi en keynote som tar for seg muligheten og veien dit for dine meglere eller for dine seminardeltakere. 

Vi forventer å finne en eller flere markedsmuligheter som kan utnyttes av foretaket og eller seminaret på både kort og lang sikt. Med våre presentasjonsteknikker og verktøy for læring forventer vi å klare å fundamentere prosessen for alle dine meglere eller seminardeltakere.

Keynote er et meget effektivt verktøy for å skape samhold rundt felles måloppnåelse. Det skjer fordi alle som er med vil oppleve at målene nås og resultater blir bedre.

En keynote tar ca 15 timer og har en verdi på på kr 25 000,-

Få en presentasjon av keynote

Scroll to Top