Gratis mersalg, oppsalg og gjenkjøps tjeneste

for eiendomsmeglere

Tjenesten tar for seg hele kundelivsløpet for boligselgere, boligkjøpere og bolig interessenter. 

  • Vi engasjerer og aktiviserer tidligere boligselgere inn i ny og moderne kundereise.
  • Vi engasjerer og aktiviserer tidligere boligkjøpere inn i ny og moderne kundereise.
  • Vi engasjerer og aktiviserer eiendoms interessenter inn i ny og moderne kundereise.
  • Vi designer og automatiserer kundereiser slik at selgere, kjøpere og interessenter får den kundereisen de vil ha.

Hva vi forventer at megler, kontor og kjede sitter igjen med?

  • Vi forventer at mellom 50 og 70% av kontaktene megler, kontor og kjede har i sine kundesystemer blir med på den den nye moderne kundereisen.
  • Vi forventer at de som er med på kundereisene, ser til megler, kontor og kjede for sine eiendomsmegleres behov.
  • Vi forventer at de som er med på de nye kundereisene handler større tjenester.
  • Vi forventer at de som er med på den nye kundereisen anbefaler megler, kontor og kjede videre i sine omgivelser. 
  • Vi forventer at kundelistene blir mer verdt for kontor og kjede.

Tjenesten passer for etablerte kontorer som har store kundelister som ikke følges opp. Tjenesten passer også for nyetablerte kontorer som har behov for å utvikle kundelister og nettverk i sitt område.

Tjenesten er utviklet med bakgrunn i best praksis fra ledende meglere, kontorer og kjeder samt  ny forskning fra markedsføring, salg og teknologi.

Oppsett og tilretteleggingen av tjenesten tar ca 50 timer og har en verdi på kr 100 000,-

Scroll to Top