Micro Master - Personlighetstester

Write your awesome label here.
  • Instruktør
    Arvid M. Lyngnes
  • Nivå
    Grunnleggende

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil vite mer om egne talenter og hvordan du i større grad kan utvikle dine styrker.

Kurset Micro Master - Personlighets tester skal gjøre kandidaten i stand til og kartlegge egen personlighet samt eget akademisk nivå innen markedsføring og salg. Og med den bakgrunnen sette opp egne trening og utviklingsprogram i samråd med eget management. 


Temaer vi skal gå gjennom er; Psykologi og begrepsforståelse

Fagområdene vi er innom;  Psykologi og begrepsforståelse

Opplærings målene


  • Kandidaten skal kunne ta personlighets testen og analysere seg frem til svar
  • Kandidaten skal kunne kartlegge eget akademisk nivå innenfor markedsføring og salg 
  • Kandidaten skal kunne sette opp et treningsprogram som utvikler egne styrker og som maskerer svakheter.

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with