Artikler og kronikker

Vi lager innhold som gjør kundereisene dine bedre og meglerne dine kjente

Når vi skriver kronikker og artikler tar vi utgangspunkt i foretaket eller meglerne styrker. Så knytter vi merkevaren, navnene eller styrkene opp mot de som leder an i næringen og sørger for at dere fremstår i et meget solid lys. Artiklene kan skrives for bruk mot eksisterende kunder og i egne markedsaktiviteter, eller de kan tilpasses et offentlig ordskifte og tilhørende nødvendige massemedier. 

Hvis vi samarbeider over tid, forventer vi at vi kan gjøre foretaket, kjeden eller en og en megler, anerkjent som en ledende spesialist/spesialister mot en kundetype, kundegruppe, segment, spesialitet eller marked.

Artikler og kronikker er et meget effektiv verktøy for å etablere den den tilliten et kontor, en merkevare eller en megler trenger for å ta steget opp og bli anerkjent som ekspert.

En artikkel/kronikk tar, inklusive plugging i eksterne medier, ca 10 timer og har en verdi på ca 15000 kroner. 

Få en presentasjon av artikler og kronikker

Scroll to Top