Kan vi lage salg og markedsføringstjenester for eiendomsmeglere sammen?

Vi gjør et tverrfaglig samarbeid for å løse ulike problemstillinger innenfor markedsføring, salg og teknologi for eiendomsmeglere

  • Dere er best og kan mest og bidrar med problemet 
  • Så kartlegger vi mulighetene som finnes innenfor dagens rammeverk 
  • Vi avsjekker teorier, juss, reguleringer og teknologi 
  • Vi utvikler rammen for en løsning
  • Så tester vi og ferdigstiller den løsningen sammen 

Vi ser etter de meglerforetakene som er best. Foretakene og meglerne som hele tiden jakter på hva de kan gjøre bedre for å beholde det forspranget de har opparbeidet seg. 

Dere vet hvor “skoen” trykker. Vi tar det som utgangspunkt, analyserer problemstillingen og kartlegger mulighetsområde. Når vi sammen ser at det finnes et potensiale. Gjør vi de ulike avsjekkene og setter opp rammene for en løsning. Når rammene er på plass, har vi en teoretisk løsning. Denne tester vi og gjør ferdig sammen med dere. 

Løsningen vil være eksklusiv og gratis for dere så lenge dere ønsker å benytte den. 

Felles måloppnåelse  

  • Vi utvikler en løsning som effektiviserer prosesser innen salg og markedsføring
  • Løsningen vil alltid bidra til bedring i salg og økning i verdier 
  • Dere vil alltid ha en eksklusiv enerett på tjenesten i eget marked 
  • Dere får en tjeneste som bedrer salg og bunnlinje, uten at konkurrenter kan bruke den
  • Vi får en tjeneste som bedrer salg og bunnlinje, som vi kan selge i andre markeder 
Scroll to Top